LUCA KID ĐƯỢC BỘ Y TẾ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN TUYỆT ĐỐI VỚI TRẺ TỪ 6 THÁNG TUỔI VÀ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ĐẠT CHUẨN GMP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM.

giaychungnhanGMP-siro-ho-Luca-kid
GiayNXCB-siro-ho-Luca-kid